Informácie o inštitúcii Gymnázium Federica Garcíu Lorcu

Gymnázium Federica Garcíu Lorcu sídli na Hronskej ul. č. 3 v Bratislave.


Je všeobecno-vzdelávacia vnútorne diferencovaná štátna škola, ktorá pripravuje predovšetkým na štúdium na vysokých školách. Ďalej pripravuje aj na výkon niektorých činností v správe, kultúre a ďalších oblastiach.

 

Gymnázium F.G. Lorcu je škola so slovensko-španielskou bilingválnou sekciou. Gymnázium má päťročné, osemročné a štvorročné štúdium. V školskom roku 2012/2013 sa otvoria 2 triedy prvého ročníka bilingválneho päťročného štúdia s počtom žiakov 56, 1 trieda prvého ročníka štvorročného štúdia s počtom žiakov 28 a 1 trieda prvého ročníka osemročného štúdia s počtom žiakov 28.

 

V tomto školskom roku má škola 500 žiakov v 6 triedach päťročného bilingválneho štúdia, 3 triedach osemročného bilingválneho štúdia, 5 triedach osemročného štúdia a 5 triedach štvorročného štúdia.

Kde nás nájdete?

Zobrazit